Vyskúšať eWay-CRM
Viac info o eWay-CRM
Vyskúšať eWay-CRM

Jednoduchý prístup

k informáciam

 

O eWay-CRM

CRM je skratka anglických slov Customer Relationship Management a po slovensky znamená Riadenie vzťahov so zákazníkmi. eWay-CRM patrí medzi najlepšie CRM aplikácie integrované v MS Outlook. Je navrhnutý pre efektívne riadenie obchodu a správu projektov.

Pomôže Vám lepšie zdieľať informácie so svojimi kolegami, podporí procesné riadenie v rámci firmy, bude slúžiť ako nástroj spätnej väzby pre manažérov vďaka prehľadným reportom a zlepší evidenciu zákazníkov a partnerov čím dopomôže k zvýšeniu Vašich ziskov.

 

Po zavedení systému eWay-CRM vo Vašej spoločnosti zistíte, že slovo efektivita získala nové synonymum.

 

 

Všetko v jednom systéme

 • Poštový klient
 • Riadenie dopytov / obchodných príležitostí
 • Správa projektov / zákaziek
 • Ľudia pracujú v prostredí, na ktoré sú zvyknutí - v Microsoft Outlook
 • Pohodlná evidencia e-mailov, integrácia s kalendárom a úlohami, synchronizácia kontaktov
 
https://eway-crm.sk/photos/content_images/fb0f8467f1d176adbcc849dc0c43e45bc608e7a9c0c91946060f200735a69017.jpg

Efektívna správa kontaktov

 • Evidencia zákazníkov, dodávateľov, obchodných partnerov, konkurencie
 • Kategorizácia kontaktov
 • Synchronizácia s MS Outlook
 • Synchronizácia so systémom POHODA
 • Zoskupenie kontaktov do jednej spoločnosti
 • Automatické ukladanie komunikácie so zákazníkmi
 

Ponuky a objednávky

 • Export do predpripravených šablón
 • Schvaľovací proces (workflow)
 • Práca so zľavami a individuálnymi cenami z programu POHODA
https://eway-crm.sk/photos/content_images/9bb9681d695e8849416375976de2be7a94b9d5aadb2e5d37f77c00202db044b0.jpg
 
https://eway-crm.sk/photos/content_images/570bd7d95072e2b189a217802b3a223bf2c0434abe9b26533692a8ab7f99fe44.jpg

Projektové riadenie a pracovné postupy

 • Definovateľné workflow (pracovné postupy)
 • Zjednotenie pracovných postupov v rámci firmy
 • Dodržiavanie firemných štandardov – aplikácia ISO
 • Automatické e-mailové notifikácie
 • Zadávanie úloh a prehľady plnenia
 • Prehľady plnenia úloh
 • Financie projektu
 • Prémie a ich schvaľovanie
 

Správa dokumentov

 • Zdieľanie naprieč oprávnenými osobami
 • Definícia schvaľovacích procesov (workflow)
 • Verziovanie
 • Integrácia s Microsoft Word a Excel
 • Dostupné OFFLINE
 • Podpora všetkých formátov
https://eway-crm.sk/photos/content_images/def39d95e23f093c17a87ace38c0543ee5c44b5c08df255ee984e3619fe225f5.jpg
 
https://eway-crm.sk/photos/content_images/69fe98d124e8b8cdec47d50528f5e32e45e2cca8e2effc3d215ebcc1486eb228.jpg

Hromadná korešpondencia

 • Cielené marketingové kampane
 • Personifikované e-maily
 • Sledovanie úspešnosti
 

Reporting

 • Výkonnosť konkrétneho obchodníka či celého obchodného tímu
 • Sumarizácia práce na projekte
 • Pracovné výkazy zamestnancov
 • Obratovosť a ziskovosť zákazníkov
 • Štatistiky marketingových kampaní
https://eway-crm.sk/photos/content_images/757563649a8bcd38e75aec8ca5ace20101b6c1029d8b028ca42378c18bfde8b6.jpg