Vyskúšať eWay-CRM
Viac info o eWay-CRM
Vyskúšať eWay-CRM

Jednoduchý prístup

k informáciam

 

Spolupráca s ekonomickým systémom POHODA

Riešenie spoluprácujúce so systémom POHODA
www.pohoda.sk www.pohodaplus.sk

 

Potrebujete dať obchodníkom k dispozícii základné finančné informácie o klientoch? Chcete sledovať v eWay-CRM reálne náklady na projekty? Prepojte eWay-CRM s účtovným systémom POHODA!

 

  • Synchronizácia spoločnosti, faktúr a skladov
  • Obratovosť, ziskovosť klientov a projektov
  • Informácie o pohľadávkach a záväzkoch priamo na karte zákazníka