Vyskúšať eWay-CRM
Viac info o eWay-CRM
Vyskúšať eWay-CRM

Jednoduchý prístup

k informáciam

 

Manuály

Kategórie manuálov

Inštalácia eWay-CRM
Predstavenie eWay-CRM
Prvé spustenie eWay-CRM
Príležitosti
Projekty
Marketing
Spoločnosti a kontakty
Ukladanie emailov
Mzdy
Prémie
Schvaľovanie dovoleniek
Synchronizácia s ekonomickým systémom POHODA
Administračná aplikácia

Inštalácia eWay-CRM

Inštalácia eWay-CRM

Predstavenie eWay-CRM

Predstavenie eWay-CRM

Prvé spustenie eWay-CRM

Prvé spustenie eWay-CRM

Príležitosti

Prispôsobenie pohľadov pre obchodníka
Nová obchodná príležitosť
Práca s príležitosťami
Reporty
Prevod príležitosti na projekt / spoločnosť

Projekty

Prispôsobenie pohľadov pre projektových manažérov a členov tímu
Založenie nového projektu
Práca s projektom
Financie projektu

Marketing

Vytvorenie novej kampane
Hromadný email
Tlačenie obálok a štítkov

Spoločnosti a kontakty

Založenie spoločnosti a kontaktu
Práca so spoločnosťou a kontaktom
Import kontaktov s Microsoft Outlook
Synchronizácia kontaktov s kontaktmi Microsoft Outlook
Sledovanie emailovej komunikácie

Ukladanie emailov

Ukladanie emailov

Mzdy

Mzdy

Prémie

Prémie

Schvaľovanie dovoleniek

Schvaľovanie dovoleniek

Synchronizácia s ekonomickým systémom POHODA

Synchronizácia s ekonomickým systémom POHODA

Administračná aplikácia

Obecné predstavenie
Správa užívateľov
Skupiny užívateľov
Práva na moduly
Práva na stĺpce
Užívateľské polia
Číselníky
Workflow