Vyskúšať eWay-CRM
Viac info o eWay-CRM
Vyskúšať eWay-CRM

Jednoduchý prístup

k informáciam

 

Ako importovať údaje z Microsoft Excel

<< Späť

 

 

Ako importovať údaje z Microsoft Excel

 

 

Prejdite z iného CRM softwaru pomocou niekoľkých krokov

 

Možnosť importovať údaje z Microsoft Excel môže byť veľmi užitočné najmä keď potrebujete prejsť z akéhokoľvek iného CRM alebo v prípade, že ste zakúpili zoznam kontaktov a potrebujete tieto kontakty preniesť a sledovať s nimi komunikáciu.

 

eWay-CRM vám umožňuje import spoločností, kontaktov, príležitostí, projektov a tovarov.

 

 

 

Import spoločností

 

 1. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknete na modul Spoločnosti.

 

 

 1. Prispôsobte si zobrazenie zoznamu tak, aby obsahoval všetky polia, ktoré chcete importovať. Pravým tlačidlom myši kliknite na záhlavie akéhokoľvek stĺpca a vyberte Výber stĺpcov. Pomocou myši pretiahnite tie polia, ktoré budete chcieť importovať. Čítajte viac tu.

 

 1. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na tlačidlo Uložiť šablónu.

 

 

 1. Otvorte uložený Excel súbor a vyplňte do neho svoje údaje. Uistite sa, či v súbore nie sú žiadne duplicitné ani chýbajúce údaje. eWay-CRM importuje iba konzistentné údaje. Súbor uložte.

 

 1. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na tlačidlo Importovať z Excelu, nahrajte tabuľku a importujte údaje. Alebo jednoducho môžete vybraný súbor pretiahnuť pomocou myši.

 

 

 

 

 

Import kontaktov

 

 

Než začnete importovať kontakty, je potrebné naimportovať alebo manuálne vytvoriť spoločnosti k nastaveniu vzťahov medzi nimi a kontaktmi. Pozrite vyššie, ako importovať spoločnosti.

 

 1. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na modul Kontakty.

 

 

 1. Prispôsobte si zobrazenie zoznamu tak, aby obsahoval všetky polia, ktoré chcete importovať. Pravým tlačidlom myši kliknite na záhlavie akéhokoľvek stĺpca a vyberte Výber stĺpcov a pomocou myši pretiahnite tie polia, ktoré budete chcieť importovať. Čítajte viac tu. Uistite sa, či ste do šablóny zahrnuli aj stĺpec Spoločnosti.

 

 1. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na tlačidlo Uložiť šablónu.

 

 1. Otvorte uložený Excel súbor a vyplňte doň svoje údaje. Uistite sa, či v súbore nie sú žiadne duplicitné ani chýbajúce údaje. eWay-CRM importuje iba konzistentné údaje. Súbor uložte.

 

 1. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na tlačidlo Importovať z Excelu, nahrajte tabuľku a importujte údaje. Alebo jednoducho môžete vybraný súbor pretiahnuť pomocou myši.

 

 

 

 

Import tovaru

 

 

 1. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na modul Tovar.

 

 

 1. Prispôsobte si zobrazenie zoznamu tak, aby obsahoval všetky polia, ktoré chcete importovať. Pravým tlačidlom myši kliknite na záhlavie akéhokoľvek stĺpca a vyberte Výber stĺpcov a pomocou myši pretiahnite tie polia, ktoré budete chcieť importovať. Čítajte viac tu.

 

 1. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na tlačidlo Uložiť šablónu.

 

 

 1. Otvorte uložený Excel súbor a vyplňte do neho svoje údaje. Uistite sa, či v súbore nie sú žiadne duplicitné ani chýbajúce údaje. eWay-CRM importuje iba konzistentné údaje. Súbor uložte.

 

 1. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na tlačidlo Importovať z Excelu, nahrajte tabuľku a importujte údaje. Alebo jednoducho môžete vybraný súbor pretiahnuť pomocou myši.

 

 

 

 

 

Import príležitostí a projektov

 

 

 1. Pre import Príležitostí, kliknite na modul Príležitosti na hlavnom páse kariet v eWay-CRM.

 

 

Pre import Projektov, kliknite na modul Projekty na hlavnom páse kariet v eWay-CRM.

 

 

 

 

 1. Prispôsobte si zobrazenie zoznamu tak, aby obsahoval všetky polia, ktoré chcete importovať. Rozhodnite sa, či chcete taktiež importovať workflow stavy. Ak áno, uistite sa, či sú stĺpce Typ a Stav súčasťou vašej šablóny. V prípade, že chcete, aby vaše príležitosti mali východzí stav označený ako Nový, ponechajte pole prázdne. V priebehu importu príležitostí môžete taktiež využiť tieto pokročilé funkcie::

 

 

 

 

 1. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na tlačidlo Uložiť šablónu.

 

 

 1. Otvorte uložený Excel súbor a vyplňte do neho svoje údaje. Uistite sa, či v súbore nie sú žiadne duplicitné ani chýbajúce údaje. eWay-CRM importuje iba konzistentné údaje. Súbor uložte.

 

 1. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na tlačidlo Importovať z Excelu, nahrajte tabuľku a importujte údaje. Alebo jednoducho môžete vybraný súbor pretiahnuť pomocou myši.

 

 

 1. V dialógovom okne vám bude položena otázka, či chcete overiť workflow kroky počas importu údajov. Kliknete na Áno, ak importujete workflow stavy, alebo kliknite na Nie, ak workflow stavy neimportujete.

 

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať, ak budete potrebovať pomôcť s importom údajov alebo chcete, aby sme vaše údaje importovali.

 

 

<< Späť