Vyskúšať eWay-CRM
Viac info o eWay-CRM
Vyskúšať eWay-CRM

Jednoduchý prístup

k informáciam

 

Ako skontrolovať, kto a čo v eWay-CRM urobil

<< Späť

 

Kto sa ako posledný venoval konkrétnemu projektu? Aká bola posledná komunikácie so zákazníkom? Kedy je potrebné urobiť ďalší krok?

 

Na všetky tieto otázky odpovie eWay-CRM HUB!

 

K čomu slúži HUB?

 

eWay-CRM vytvoril modul HUB pre maximálne uľahčenie sledovanie dôležitých položiek.

 

Jednoducho tu na prvý pohľad vidíte všetky úlohy, ktoré treba splniť, udalosti, na ktoré nesmiete zabudnúť a ďalšie. eWay-CRM HUB vám prináša celkový prehľad pre všetky projekty, príležitosti, kontakty, spoločnosti a ďalšie položky, takže hneď ráno, pri spustení systému, máte okamžitý prehľad o tom, čo je potrebné dokončiť, čím začať, čo odložiť.

 

Zobrazujú sa tu denníky, úlohy, kalendáre, e-maily, dokumenty, dochádzka a doklady. Všetky tieto položky sa tak nachádzajú v jednom zozname, naviac je vždy možné filtrovať ich podľa svojich potrieb tak, aby sa zobrazili len tie, ktoré chcete vidieť.

 

 

 

Vo výpise HUB sú vám k dispozícii všetky základné informácie týkajúce sa položiek.

 

Pre HUB boli navrhnuté špeciálne stĺpce, ktoré sú do istej miery spoločné pre všetky uvedené záznamy.

 

 

Kde ho nájdem?

 

HUB nájdete v záložkovom systéme každej položky, ktorá má väzbu na niektorú z položiek HUB, alebo priamo na páse kariet Microsoft Outlooku. V prípade, že ste na páse kariet eWay-CRM, tlačidlo pre prechod do eWay-CRM HUB sa nachádza v ľavej časti.

 

Ako ho upravím?

 

Ak máte potrebné oprávnenia, môžete v HUB vytvárať nové položky. To je možné prostredníctvom ikonky Väzba s novou položkou, alebo cez kontextové menu pravým kliknutím do voľného priestoru v HUB. V jednej záložke tak môžete vytvárať sedem rôznych nových položiek (viď obrázok nižšie). Nečaká vás teda žiadne zbytočné klikanie navyše. Oprávnené osoby môžu tiež editovať existujúce záznamy, alebo ich odstraňovať.

 

 

 

Ako zobrazím zmeny?

 

Od eWay-CRM verzie 5.2.0 možno ľahko monitorovať všetky zmeny, ktoré sa stali s položkami zvoleného modulu. Ak napríklad editujete e-mail kontaktu či cenu príležitosti, eWay-CRM automaticky všetko zaznamená.

 

Na karte položky nájdu administrátori v paneli nástrojov nové tlačidlo História zmien. Ak naň kliknete, zobrazí sa zoznam všetkých zmien, ktoré kto s položkou robil.

 

Funkciu možno konfigurovať v administračnom nastavení a definovať, pri ktorých moduloch je žiaduce históriu zmien sledovať.

 

Na karte položky nájdu administrátori v paneli nástrojov nové tlačidlo História zmien. Ak naň kliknete, zobrazí sa Zoznam všetkých zmien, ktoré kto s položkou robil.

 

Funkciu je možné konfigurovať v administratívnom nastavení a definovať, u ktorých modelov je žiadúce históriu zmien sledovať.

 

 

<< Späť