Vyskúšať eWay-CRM
Viac info o eWay-CRM
Vyskúšať eWay-CRM

Jednoduchý prístup

k informáciam

 

Doba GDPR: Ako sa s eWay-CRM starať o kontakty?

<< Späť

 

 

Dnes sa budeme starať o kontakty.

O koho?

O databázu kontaktov!

Aby boli klienti ako v bavlnke?

To tiež. A hlavne aby sme vyhoveli GDPR.

 

 

 

 

 

O čo ide?

 

Poďme si v stručnosti zopakovať, čo je GDPR.

GDPR, General Data Protection regulation je Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov.

 

Ale to všetko už viete! Pokiaľ nie, prečítajte si náš GDPR eWay-Book.

 

 

Je potrebné mať súhlas!

 

V praxi ide predovšetkým o to, že pokiaľ chceme spracovávať niekoho osobné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo a ďalšie), potrebujeme k tomu súhlas.

 

Aké sú náležitosti súhlasu?

Súhlas musí byť jednoznačným potvrdením, ktoré vyjadruje slobodnú vôľu osoby, ktorá ho dáva, má byť slobodný, konkrétny, jednoznačný, oddeliteľný a informovaný.

 

Ďalšie podrobnosti nájdete v našom GDPR eWay-Book.

 

Práve pre rýchlu prácu s kontaktami vznikla nová verzia nášho softwaru, eWay-CRM 5.2, ktorej u nás hovoríme GDPR-CRM. Vyhovieť GDPR požiadavkám je s ňou totiž veľmi jednoduché.

Administratívnom nastavení, v sekcii Globálne nastavenia, v kategórii Hlavné, si dvojklikom rozkliknite funkciu Aplikovať pravidlá pre ochranu osobných údajov (GDPR). Následne zaškrtnite políčko a potvrďte stlačením OK. Tým aktivujete funkcie, ktoré sú pre GDPR relevantné. Viac informácií tu.

 

 

 

 

Ako vôbec súhlas získať?

 

Pre získanie súhlasu využijeme funkciu Profesionálne emaily, ktorá je k dispozícii v module Marketing. Stručne povedané, rozpošleme hromadný email, v ktorom subjekty požiadame o súhlas. Ten bude vyjadrený kliknutím na hypertextový odkaz, ktorý im pošleme emailom. Pokiaľ subjekt na odkaz klikne, v eWay-CRM bude súhlas automaticky pri kontaktoch zaevidovaný v políčkach, ktoré sme si vytvorili v minulej kapitole.

 

Najlepšie bude, pokiaľ klient, ktorý účel spracovania odsúhlasí, po kliknutí uvidí vašu webovú stránku s nejakým milým textom, ako napríklad Ďakujeme za udelenie súhlasu.

 

 

 

 

Ako si mám pamätať, kto mi kedy a s čím dal súhlas?

 

To si samozrejme pamätať nemusíte.

 

V eWay-CRM si vytvoríme sadu políčok, ktoré predstavujú získanie súhlasu pre každý účel spracovania. Môžeme použiť obyčajné zaškrtávacie pole alebo evidovať dátum a čas a evidovať tak „Dátum získania súhlasov“. Druhý variant nám neskôr umožní vyfiltrovať si kontakty, ktoré nám dali kontakt pred piatimi rokmi (pretože nám naša interná politika prikazuje súhlas po piatich rokoch obnoviť, resp. klienta z databázy vymazať).

Ako na to? V Administratívnom nastavení kliknite na Užívateľské pole. Kliknite na modul Kontakty a vyberte Nový. Môžete si zvoliť, či chcete Dátumové alebo Zaškrtávacie pole.

Potom si už iba vyplňte názov poľa, napríklad Dátum získania súhlasu pre marketingové účely. Stlačte OK a opakujte znovu pre každý účel spracovania.

Jednoduché, nie?

 

 

 

A čo s plnením práv subjektov?

 

Jednoduché ako facka. Poďme si ukázať príklad, kedy klient využije svoje práva na obmedzenie spracovania. Dajme tomu, že sa rozhodol, že už nechce dostávať vaše hromadné emaily, nechce však byť vymazaný z celej databázy.

 

Otvorte si email a v hornom paneli nástrojov zaškrtnite GDPR relevantné. Akonáhle sa objaví hláška, či chcete email otvoriť, zvoľte Áno. Presvedčte sa, že je email prepojený so správnym kontaktom. Pokiaľ prišla žiadosť z novej adresy, vyberte Pripojiť > Kontakt a zvoľte danú osobu. Následne stačí uložiť a zavrieť.

 

Po vybavení žiadosti si otvorte kartu kontaktu a odstráňte informácie o obdržaní súhlasu. Uložte a zatvorte. Naviac sa klientova žiadosť uloží do HUBu, kde sa označí ako GDPR relevantné.

 

 

 

 

eWay-CRM toho pochopiteľne vie ďaleko viac! Stačí si prejsť náš GDPR eWay-Book, alebo sa pozrieť do našej Knowledge base.

 

<< Späť