Vyskúšať eWay-CRM
Viac info o eWay-CRM
Vyskúšať eWay-CRM

Jednoduchý prístup

k informáciam

 

Zdokonaľujeme sa preto, aby ste boli efektívnejší!

<< Späť

 

Zdokonaľujeme sa preto, aby ste boli efektívnejší!

 

Opäť sme pre vás zdokonalili eWay-CRM tak, aby vám i kolegom lepšie slúžil, a aby sa vám s jej pomocou lepšie a efektívnejšie viedla vaša firma.

 

Tvorte a editujte kontakty a spoločnosti priamo v mobile!

 

Tentoraz sme výrazne zapracovali na možnostiach práce s eWay-CRM v teréne, teda tam, kde máte zvyčajne čas aj možnosť použiť len mobil.

 

V novej verzii eWay-CRM Mobile teraz môžete ľahko zapisovať nové Kontakty a Spoločnosti, či editovať tie existujúce. Kedykoľvek a kdekoľvek.

 

 

 

 

 

 

Ak ste sa s niekým nečakane stretli, hneď si na neho zapíšte kontakt cez mobil rovno do eWay-CRM. Tak jednoduché a príjemné to má byť: ihneď si všetko zaznamenať. Bez zbytočného zdržiavania a prepisovania neskôr v kancelárii odniekiaľ niekam: z lístočku, z diára a tak nepohodlne ďalej. Všetko a hneď, to je teraz možné v novej verzii eWay-CRM Mobile!

 

 

 

 

Tak to už je teda naozaj niečo, tým sa stáva v oblasti Kontaktov a Spoločnosťou mobil plnohodnotným vstupom do vašej firemnej databázy eWay-CRM.

 

Okrem toho, s už existujúcou možnosťou, si pomocou Úlohy môžete naplánovať ďalšie kroky, poznamenať si do Denníka výsledok schôdzky, uložiť dôležité informácie vrátane obrázkov a využiť funkciu Pripomenutie, ktorá vám v pravý čas v eWay- CRM pripomenie, čo a kedy máte ďalšie u daného klienta či projektu urobiť.

 

Pracovať môžete naďalej i offline a vaša práca zostane zaznamenaná!

 

Pritom vôbec nevadí, že ste mimo signál či wifi, pretože aj na mobile v eWay-CRM stále platí, že môžete zapisovať všetko ihneď. Akonáhle sa dostanete späť k signálu signál či na iné pripojenia, všetko sa vám automaticky zapíše do hlavnej firemnej eWay-CRM databázy.

 

Manažérske riadenie sa dosť zjednodušuje, výhovorky už neplatia!

 

A to sú len výhody pre každého užívateľa eWay-CRM. Čo potom, keď ste manažérom tímu! Mobil potom navyše vám, manažérovi, umožňuje akčne sledovať jednotlivé projekty mimo kancelárie.

 

Vďaka tomu, že mobilnú aplikáciu eWay-CRM Mobile môže mať prakticky celý tím, máte ako manažér možnosť sledovať v aktuálnom čase prácu jeho jednotlivých členov. Tí tak už nemajú žiadny dôvod, prečo by nemali takmer ihneď zapisovať nové aktuálne informácie o výsledkoch svojej práce na projektoch, či novom biznise a svojich ďalších plánovaných úlohách.

 

Naša nová mobilná aplikácia teda nesmierne zjednoduší a zrýchli prácu vašich kolegov a umožní im takmer okamžité odovzdávanie informácií. Vám potom dá možnosť o to lepšie, rýchlejšie a efektívnejšie svoj tím aj jednotlivcov kontrolovať a riadiť tak, aby pracovali čo najproduktívnejšie, či už na existujúcich zákazkách či pri získavaní nových klientov.

 

Buďte efektívni. S eWay-CRM.

 

 

<< Späť