Vyskúšať eWay-CRM
Viac info o eWay-CRM
Vyskúšať eWay-CRM

Jednoduchý prístup

k informáciam

 

eWay-CRM je určený tým, ktorí nie sú spokojní s Outlook Customer Manager

<< Späť

 

eWay-CRM je určený tým, ktorí nie sú spokojní s Outlook Customer Manager

 

Porovnajte Microsoft Outlook Customer Manager s eWay-CRM.

 

Spoločnosť Microsoft predstavila pre malé a stredné podniky nové CRM riešenie - Outlook Customer Manager (OCM). Tento nový produkt je nástupcom už známeho a zastaralého produktu Microsoft Business Contact Manager.

 

V tomto článku sa zoznámime so silnými a slabými stránkami tohto nového Microsoft produktu a porovnáme ho s naším eWay-CRM.

 

Nástupca Business Contact Manager

 

OCM je ako doplnok programu Microsoft Outlook dostupný len pre predplatiteľov Microsoft Office 365 Business Premium. Umožňuje užívateľom vytvárať a spravovať kontakty, spoločnosti, organizácie a príležitosti. Môžete si tiež naplánovať a sledovať svoje stretnutia, telefónne hovory a zasielať súbory. OCM však nedisponuje funkciami pre podporu obchodných procesov a vytváranie manažérskych reportov či výstupov.

 

 

 

 

Väčšina SMB potrebuje pre úspešný obchodný proces tieto nasledujúce funkcie:

 

  • Práca s kontaktmi

Užívatelia potrebujú jednoduché riešenie pre ukladanie obchodných kontaktov a sledovanie ich aktivít ako sú hovory, e-maily a schôdzky a pod.

 

  • Riadenie projektov a úloh

Každý projekt sa skladá z veľkého počtu úloh, ktoré je potrebné si zapamätať a v určitom okamihu ich začať plniť. Je veľmi užitočné mať prepojené tiež následné úlohy s projektami pre ľahšie sledovanie.

 

  • Emailová integrácia

Ľudia radi posielajú e-maily priamo zo CRM. Organizujú si tým tak svoje kontakty a projekty. Pre každého používateľa CRM je toto veľmi dôležitá funkcia.

 

  • Zabezpečenie uložených údajov.

Požadujte zabezpečenie svojich údajov, aby nedošlo k ich strate. Technická pomoc by nemala byť nutnosťou, keďže väčšina malých a stredných podnikov chce ušetriť na podporných nákladoch.

 

  • Podpora vlastného workflow.

CRM musí pokrývať všetky obchodné procesy. Každá spoločnosť má svoje vlastné sales pipeline, ktoré by malo byť integrované do CRM. (Prečítajte si tiež článok Ako môže "Hodnota Príležitosti" prispieť Vášmu Obchodnému pipeline v eWay-CRM)

 

  • Funkcia hromadnej korešpondencie.

Poskytuje možnosť rýchlo vytvárať zoznam kontaktov, odosielať personifikované e-maily a získavať spätnú väzbu.
 

 

Teraz môžeme porovnať OCM s eWay-CRM, či vyhovuje všetkým týmto vyššie uvedeným požiadavkám.

 

 

Práca s kontaktmi

 

Váš prvý krok v každom CRM bude pravdepodobne naštartovanie modulu Kontakty - Modul Kontakty je miesto, kde sú uložené všetky dôležité informácie o zákazníkovi. V OCM používateľ pracuje iba s kontaktmi v aplikácii Outlook. Používatelia v OCM môžu pridať novú spoločnosť a prepojiť ju s akoukoľvek aktivitou (napr. s e-mailami, telefónnymi hovormi, poznámkami) a tým je toto vzájomné pôsobenie pre všetkých užívateľov OCM viac konzistentné a transparentné.

 

Nový kontakt môžete vytvoriť ako manuálne, tak aj z prichádzajúcich e-mailov. Táto metóda Vám umožní vytvoriť si zoznam kontaktov spoločnosti, ale už nemôžete používateľom obmedziť prístup k určitému kontaktu - všetci členovia predajného tímu tak majú prístup k celému zoznamu všetkých kontaktov.

 

eWay-CRM uľahčuje správu kontaktov a to pomocou špecializovaného modulu Kontakty, ktorého súčasťou sú prehľady vo forme tabuliek, ktorých vzhľad si môžete prispôsobiť podľa požiadavky. Modul Kontakty nájdete v eWay-CRM na hlavnom páse kariet, spoločne s ostatnými modulmi. Prístupové práva kontaktov môžete pre každého člena tímu nastaviť zvlášť, podľa pozície v tíme.

 

OCM zobrazuje všetky činnosti vzťahujúce sa ku kontaktu skrze e-mail, na paneli pre čítanie a alebo vo vyhľadávacom poli v aplikácii Outlook. Ak používate eWay-CRM, môžete vidieť všetky aktivity týkajúce sa konkrétnej spoločnosti v module Spoločnosti. V prípade, že je kontakt prepojený so spoločnosťou, všetky kontaktné údaje sú prepojené automaticky, čo Vám umožní vidieť prehľad celej komunikačnej histórie a tým ju mať kedykoľvek po ruke.

 

 

 

 

 

V eWay-CRM môžete vyhľadávať informácie v ľubovoľnom stĺpci tabuľky pomocou filtrov. Keď budete rôzne kombinovať filtre na jednotlivých stĺpcoch, získate tak presnejšie výsledky vyhľadávania. OCM má iba globálne vyhľadávanie, ktoré je založené na aplikácii Outlook, ktorého použitie je ťažšie hlavne vo chvíli, keď potrebujete do vyhľadávania zadať zložitejší dotaz. eWay-CRM umožňuje filtrovať a zoskupovať dátumy podľa vašej potreby. Môžete tiež použiť vstavané filtre pre najpoužívanejšie prehľady (napr. Príležitosti podľa stavov, Oneskorené Príležitosti, Príležitosti bez ďalšieho kroku atď.)

 

 

 

 

 

 

Riadenie projektov a úloh

 

Aplikácie CRM pracujú so zákazníkmi a pomáhajú im s riešením vnútorných obchodných procesov. OCM používa vstavané úlohy, ktoré sú súčasťou aplikácie Outlook, na vytváranie, sledovanie a prideľovanie úloh ostatným členom tímu. Kalendár v programe Outlook môžete použiť pre vytváranie schôdzok alebo pre časovo kritické úlohy, pridaním externých zákazníkov ako tzv. "Účastníkov".

 

V OCM môžete označiť úlohy, ktorých termíny splnenia už uplynuli, alebo tiež označiť dôležité, nezodpovedané e-maily, a to pomocou oznámenia v sekcii "Dnes". V OCM nenájdete možnosť nastavenia flexibilných predajných cieľov alebo čiastkových projektov v Príležitosti. Môžete iba nastaviť čiastku príležitosti, prioritu, dátum ukončenia a fázu, v ktorej sa príležitosť nachádza.

 

V eWay-CRM môžete sledovať projekty so svojimi zákazníkmi - napr. dodávka produktu alebo služby. Funkcie, ktoré projekty v sebe majú, sú tiež vhodné na riešenie problémov v rámci podpory zákazníkov. Pomocou workflow schém a ich funkcií môžete nastaviť Vaše obchodné procesy a nechať eWay-CRM túto vytvorenú agendu zautomatizovať.

 

V OCM môžete zdieľať informácie o príležitostiach so svojim predajným tímom. Členovia tímu môžu pomáhať jeden druhému aj v prípade, keď zrovna manažér zodpovedný za danú príležitosť, nie je dostupný. Nie je však možné rozdeliť svoj predajný tím na malé skupiny a tieto skupiny prideliť konkrétnemu zákazníkovi pre zefektívnenie celej spolupráce.

 

 

 

 

 

Integrácia Emailu

 

Ak sa chcete vyhnúť nezodpovedanými e-mailom a tým pádom aj znepokojeným zákazníkom, mali by ste prepojiť všetky činnosti týkajúce sa daného zákazníka s jeho kartou v module Kontakty. Môžete tiež vytvoriť nový kontakt z práve prichádzajúceho emailu. Toto je veľmi jednoduché ako pre eWay-CRM, tak pre OCM: Stačí len kliknúť na tlačidlo Pridať ako kontakt v okne kontaktu v OCM, potom vybrať požadovanú spoločnosť a zadať chýbajúce detaily, ktoré OCM nenašiel. E-mail je možné uložiť do databázy OCM, aby sa zamedzilo strate dát (pokiaľ užívateľ odstráni zdrojový e-mail).

 

OCM pridá novovytvorené polia do e-mailu v aplikácii Outlook, zároveň aj do modulu Kontakty, takže ľahko získate prehľad komunikácie. eWay-CRM touto funkciou ešte nedisponuje.

 

 

 

 

 

Zabezpečenie ukladania údajov

 

 

Keďže systémy CRM uchovávajú všetky firemné údaje, je veľmi dôležité, aby tieto údaje boli naozaj dobre zabezpečené a uložené.

 

OCM je malou súčasťou aplikácie Outlook, takže nemá svoju samostatnú databázu. Údaje sú uložené v cloude Office 365. Microsoft Cloud obmedzuje zálohu a uložené údaje, pretože proces je jednotne štandardizovaný.

 

eWay-CRM beží prevažne v Cloude alebo Vám môže byť nainštalovaný na lokálny server podľa požiadaviek zákazníka.

 

Všetky e-maily a dokumenty uložené v eWay-CRM sú kopírované (z programu Outlook do databázy CRM). V prípade, že užívateľ odstráni e-mail / dokument z aplikácie Outlook, automaticky zostane v databáze eWay-CRM.

 

 

 

 

 

 

Marketingové kampane a hromadná pošta

 

Malé a stredné podniky potrebujú nástroj na vytváranie marketingových kampaní, ktoré podnikom umožňujú zostať so svojimi zákazníkmi v kontakte.

 

OCM umožňuje zasielať samostatné alebo hromadné e-maily z Vašej vlastnej e-mailovej adresy. Tento prístup Vám však neodporúčame využívať pre marketingové e-maily, pretože prostredníctvom internetových e-mailových systémov budete okamžite označení ako "Spameri".

 

eWay-CRM vám ponúka profesionálny marketingový modul, ktorý Vám umožňuje vytvárať marketingové kampane a zasielať hromadné e-maily použitím nástroja tretích strán, ktorý zabezpečí, že vaše e-maily budú včasne a bezchybne doručené. Tiež môžete používať systém sledovania klikov, kde je použitá neindexovaná metrika alebo počty klikov a dojmov. Tiež môžete prepojiť svoju kampaň s Google Analytics a získate tak kompletné štatistiky a vyhodnotenie efektivity svojej marketingovej stratégie.

 

 

Ceny a požiadavky

 

OCM je k dispozícii zdarma pre členov Microsoft Office 365 Premium. Nižšie verzie už neobsahujú funkciu OCM. Od začiatku roka 2017 je OCM dostupný aj pre iOS.

 

eWay-CRM je dostupný v 2 verziách:

 

  • Free – Táto verzia je navrhnutá pre samostatných užívateľov a jej súčasťou je priestor 200 MB v cloude.

 

  • Premium – Prenájom (podľa aktuálneho cenníku). Táto verzia je pre tých, ktorí potrebujú zdieľať dáta s ďalšími používateľmi, používať mobilnú aplikáciu alebo potrebujú viac ako 200 MB priestoru.

 

 

Môžete buď využiť 10 GB úložného priestoru v cloude alebo na svojom vlastnom serveri Windows. Môžete použiť aj eWay-CRM v systéme Android alebo iOS, aby ste mali produktivitu v pohybe.

 

 

Porovnávacia tabuľka a zhrnutie

 

Teraz už poznáte všetky silné a slabé stránky Microsoft OCM v porovnaní s eWay-CRM a môžete sa rozhodnúť. Funkcie produktu môžete vidieť v tabuľke nižšie:

 

Funkcie

Microsoft Outlook Customer Manager

eWay-CRM

Vlastný prispôsobený zoznam kontaktov, globálne vyhľadávanie

 

+

+

História aktivít zákazníka

 

+

+

Správa úloh

 

+

+

Kalendár a schôdzky

 

+

+

Projekty a komplexná podpora úloh

 

+

Čiastkové projekty a čiastkové úkoly

 

+

Projektové tímy

 

+

Prispôsobený predajný reťazec – sales pipeline

 

+

Integráciae-mailu

 

+

+

Možnosť mať samostatnú databázu CRM

 

+

Neobmedzený počet kontaktných polí

 

+

História verzií dokumentov

 

+

Marketingové kampane

 

+

Jednoducho sa naučiť užívateľské rozhranie (rozhranie známe pre užívateľov aplikácie Outlook)

 

+

+

Android aplikácie

 

+

iOS aplikácie

 

+

+

Licencie ZDARMA

 

+

 

 

Začnite s Free 30 dní skúšobnou verziou a vyskúšajte eWay-CRM vo svojej spoločnosti. V prípade, že máte akékoľvek otázky alebo chcete získať online demo ukážku, neváhajte kedykoľvek kontaktovať náš predajný tím.

 

 

<< Späť