Vyskúšať eWay-CRM
Viac info o eWay-CRM
Vyskúšať eWay-CRM

Jednoduchý prístup

k informáciam

 

Nová verzia eWay-CRM s vlastným modulom Úlohy!

<< Späť

 

 

EFEKTIVITA. KONTROLA. VÝKONY.

 

 

Nová verzia eWay-CRM s vlastným modulom Úlohy!

 

 

Našim cieľom je, aby vám eWay-CRM pomáhal byť skutočne efektívni. Preto ho neustále vylepšujeme. Po dlhom a intenzívnom vývoji teraz prišli úplne

zásadné a pozitívne zmeny.

 

 

Užite si maximálne novú verziu eWay-CRM 5.3, ktorej hovoríme Úlohy!

 

 

Úplne nový modul Úlohy vám umožní

 

 

1. Naďalej pracovať s úlohou, i keď ju delegujete.

 

2. Vidieť a pracovať s úlohami iných ľudí.

 

3. Zaviesť tímové úlohy.

 

4. Jednoducho previesť e-mail na úlohu.

 

5. Editovať workflow či pridávať vlastné políčka.

 

6. Evidovať podrobný log histórie práce s úlohou.

 

 

A to všetko i z mobilného telefónu!

 

 

 

 

Veríme, že sa vám eWay-CRM 5.3 bude dobre používať a že budete vďaka nej ešte efektívnejší.

Podrobné informácie o výhodách a používaní nové verzie eWay-CRM Úlohy! nájdete v našom eWay-Booku Úkoly! a v našej Knowledge Base.

 

Buďte efektívni. S eWay-CRM Úlohy!

 

<< Späť