Vyskúšať eWay-CRM
Viac info o eWay-CRM
Vyskúšať eWay-CRM

Jednoduchý prístup

k informáciam

 

Potrebujete jednoducho vytvoriť sebe či kolegovi úlohu priamo z emailu

<< Späť

 

Potrebujete jednoducho vytvoriť sebe či kolegovi úlohu priamo z e-mailu? Poďme na to!

Outlook obsahuje funkciu nazvanú Rýchle kroky, ktorá umožňuje automatizovať bežne používané operácie. Jednou z praktických automatizácií je konverzia e-mailov na úlohy. Rýchly krok vytvoríte za pár sekúnd a následne Vám šetrí more času, ktorý by ste inak strávili prácnym klikaním podľa rutinného postupu.

 

 

  1. V úvode je potrebné pridať si v Outlooku nový rýchly krok. Z Ponuky Rýchle kroky zvolíme Nový rýchly krok a následne možnosť Vlastné.

 

 

Zobrazí na nám okno Upraviť rýchly krok. Zvolíme Vytvoriť úlohu s prílohou z otváracieho zoznamu.

 

 

  1. Upravíme voliteľné nastavenia a zvolíme možnosť dokončiť.

 

 

  1. Ponuka rýchlych krokov sa nám tak rozšírili o požadovaný povel.

 

 

V okne e-mailovej správy, z ktorej chceme vytvoriť úlohu, vyberieme pridaný povel „Vytvoriť úlohu s prílohou“, doplníme predmet a termín úlohy a vyberieme, komu chcem danú úlohu priradiť (tlačidlo Priradiť úlohu).

 

 

Príjemcovi sa po odoslaní vytvorí nová položka v zozname úloh na zvolený deň. Hotovo!

eWay-CRM navyše ponúka možnosť priraďovať takto delegované úlohy pod rozpracované obchodné príležitosti, projekty a pod. (obrázok bod č.2). Vďaka eWay-CRM tak získate dokonalý prehľad o všetkých vlastných či delegovaných úlohách.

<< Späť