Vyskúšať eWay-CRM
Viac info o eWay-CRM
Vyskúšať eWay-CRM

Jednoduchý prístup

k informáciam

 

Premeňte chyby na obchodné príležitosti

<< Späť

 

Ako vytvoriť skvelé obchodné príležitosti zo „zlých“ situácií

Aj keď tvrdo pracujete a robíte maximum pre úspech vašej firmy, nikdy sa vám úplne nepodarí zabrániť akýmkoľvek problémom. Žiadny podnikateľ nie je úplne dokonalý. Niekedy sa nehody jednoducho stávajú, môžu na vás vrhať zlé svetlo, a ak dobre nezvládnete situáciu, bude vaša povesť poškvrnená.

 

 

Ale to neznamená, že vy alebo vaša spoločnosť musí utrpieť stratu z dlhodobého hľadiska. Tu je niekoľko tipov, ako vytvoriť skvelé marketingové príležitosti zo "zlých" situácií.

 

Neberte sa príliš vážne

Priznajte si svoju chybu, zasmejte sa na nej a preneste sa cez ňu. Hnevať sa na seba ničomu nepomôže. V skutočnosti to môže veci len zhoršiť. Spôsob riešenia situácie sa pozerá na problém ako na príležitosť ako dosiahnuť viac.

 

Rýchlo odstráňte škody

Vznikla škoda a musíme sa s tým vyrovnať. Poporiadku: teraz je čas, aby sa zabránilo ďalším škodám alebo stratám a aby sme sa spamätali zo situácie. Robte všetko, čím dokážete napraviť situáciu.

 

Zachovajte slušnosť a buďte veľkorysý

Namiesto snahy skryť svoju chybu ponúknite zákazníkom viac ako očakávajú. Ak to urobíte správne, je pravdepodobné, že si vás títo zákazníci obľúbia. Žiadna spoločnosť nikdy neťažila z vyhýbavých odpovedí a klamstiev.

 

Poučte sa z chýb

Analyzujte, čo sa stalo, a využite situáciu na lepšie nastavenie systému. Urobiť chybu je v poriadku, ale jej opakovanie môže byť zničujúce. Uistite sa, že sa už nebude opakovať.

 

Profitujte z nich

Možno budete prekvapení, ako môžu byť tieto skúsenosti využité v marketingu. Ak danú situáciu dobre zvládnete, posilní to vaše PR. Spomeňte si, ako Coca-Cola náhle zastavila výrobu svojho najslávnejšieho nápoja v 80. rokoch. Najväčšia chyba ich histórie. O niekoľko týždňov neskôr bola obnovená výroba Coca-Cola Classic s množstvom pozitívnych ohlasov a za prítomnosti médií.

Ľudia sú všeobecne viac tolerantní k chybám a sú schopní odpúšťať viac, než sa zdá. Ak ste ochotní čeliť problému s pokornou odvahou, budú vaši súčasní a budúci zákazníci cítiť úprimnosť. Čím viac sa bude snažiť hrať na perfektného podnikateľa a zakryť svoje slabé stránky, tým vzdialenejší budete od svojich zákazníkov a oni vám prestanú veriť.

Namiesto toho si užívajte svoju nedokonalosť a naučte sa ju používať vo svoj prospech!

 

 

<< Späť