Vyskúšať eWay-CRM
Viac info o eWay-CRM
Vyskúšať eWay-CRM

Jednoduchý prístup

k informáciam

 

Technické informácie

eWay-CRM je zásuvný modul do Microsoft Outlook a využíva technológiu Microsoft Outlook Add-In, čím je dosiahnutý veľký používateľský komfort. Všetko sa odohráva v používateľskom prostredí Microsoft Outlook a pracovníci sa nemusia prepínať medzi viacerými systémami.

eWay-CRM využíva architektúru typu klient-server, kedy je na serveri umiestnená centrálna databáza eWay-CRM a webová služba, ktorá riadi prístupy a bezpečnostnú politiku a obsahuje časť obchodnej logiky. 

Klientska časť obsahuje doplnok do Microsoft Outlook spolu s databázou Microsoft SQL Server Express. eWay-CRM synchronizuje v časových intervaloch zmeny v údajoch medzi serverom a klientskou časťou a vďaka tomu sú potom používatelia schopní fungovať v tzv. offline režime - teda bez nutnosti pripojenia k serveru.

Nasledujúca schéma predstavuje základné stavebné prvky eWay-CRM.

Technické informácie

Pre funkčnosť eWay-CRM sú vyžadované niektoré minimálne softvérové a hardvérové nároky a ďalej je vhodné zvážiť kompatibilitu s ostatnými aplikáciami. Tejto téme sa venujeme v osobitnej kapitole v našom centre pomoci ( https://kb.eway-crm.cz/dokumentace/2-instalace/predpoklady ).