Vyskúšať eWay-CRM
Viac info o eWay-CRM
Vyskúšať eWay-CRM

Jednoduchý prístup

k informáciam

 

Technické informácie

Kategórie:

Architektúra
Minimálne systémové požiadavky
Kompatibilita

Architektúra

eWay-CRM je zásuvný modul do Microsoft Outlook a využíva technológiu Microsoft Outlook Add-In, čím je dosiahnutý veľký používateľský komfort. Všetko sa odohráva v používateľskom prostredí Microsoft Outlook a pracovníci sa nemusia prepínať medzi viacerými systémami.

eWay-CRM využíva architektúru typu klient-server, kedy je na serveri umiestnená centrálna databáza eWay-CRM a webová služba, ktorá riadi prístupy a bezpečnostnú politiku a obsahuje časť obchodnej logiky.

Klientska časť obsahuje doplnok do Microsoft Outlook spolu s databázou Microsoft SQL Server Express. eWay-CRM synchronizuje v časových intervaloch zmeny v údajoch medzi serverom a klientskou časťou a vďaka tomu sú potom používatelia schopní fungovať v tzv. offline režime - teda bez nutnosti pripojenia k serveru.

Nasledujúca schéma predstavuje základné stavebné prvky eWay-CRM.

https://eway-crm.sk/photos/content_images/2efba9f852bc433802cccbb2dcf0b474d19cdd6a322624e37a1c3a21a596fab9.png

Pre funkčnosť eWay-CRM sú vyžadované niektoré minimálne softvérové a hardvérové nároky a ďalej je vhodné zvážiť kompatibilitu s ostatnými aplikáciami. Tejto téme sa venujeme v osobitnej kapitole v našom centre pomoci (https://kb.eway-crm.cz/dokumentace/2-instalace/predpoklady).

Minimálne systémové požiadavky

Minimálne požiadavky

Nasledujúci zoznam predstavuje minimálnu HW a SW konfiguráciu požadovanú pre chod systému.

 

Server

 • Windows Server 2003 alebo vyšší
 • Správa internetovej informačnej služby (IIS) verzia 6.0 alebo vyššia
 • Microsoft SQL Server 2012 alebo vyšší (32 i 64 bit)
 • Microsoft .NET Framework 4.0 alebo vyšší

 

 

Klient

 • Softwarové požiadavky
  • Operačný systém
   • Microsoft Windows XP x86 so SP3 alebo
   • Microsoft Windows XP x64 so SP2 alebo
   • Microsoft Windows Vista so SP1 alebo
   • Microsoft Windows 7 alebo
   • Microsoft Windows 8 (resp. 8.1) alebo
   • Microsoft Windows 10 alebo
   • Microsoft Windows Server 2003 R2 alebo
   • Microsoft Windows Server 2008 so SP2
  • Microsoft Outlook 2003/2007/2010/2013/2016 *
  • .NET Framework 2.0 alebo vyšší
  • Internet Explorer s funkčným JavaScriptom
  • Povolená komunikácia klientskej aplikácie so serverom = nesmie byť blokovaná firewallom, proxy apod.

 

 • Hardwarové požiadavky
  • CPU 1GHz alebo vyšší
  • RAM 2GB alebo vyššia
  • 200MB alebo viac voľného miesta na HDD (celková veľkosť je podmienená veľkosťou databázy)
  • 1024x768 rozlíšenie
  • Pripojenie na internet

 

Poznámka: Konečná HW konfigurácia pre plynulý chod systému môže byť vyššia v závislosti od počtu a náročnosti súčasne spustených aplikácií a od počtu nainštalovaných programov.

* Pri operačných systémoch i pri sade Microsoft Office sa požaduje mať nainštalované posledné aktualizácie systému.

Kompatibilita

Kompatibilita eWay-CRM® s inými aplikáciami

V súčasnej dobe sú známe konflikty s nasledujúcimi aplikáciami, ktoré v rámci svojej inštalácie (aktualizácie) pridávajú doplnky do MS Outlook:

 • ESET Outlook Add-in - Odporúčame nastaviť Nod32 pre Maximálnu kompatibilitu.
 • AdAware
 • Business Contact Manager (doplnok môže byť uvedený pod svojim menom 'Business Contact Manager pre MS Outlook', alebo pod názvom Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.Connect.3)
 • iTunes
 • Microsoft Office Outlook Hotmail Connector - Doplnky sú kompatibilné, ale môže dochádzať k problémom s nadmerným využívaním pamäte.
 • Privacy Manager Form Region Add-in - Doplnok od HP. Pri odosielaní e-mailu občas zobrazuje chybu "Operácia sa nepodarila" a e-mail sa nedá odoslať.
 • Lištička od Seznam.cz - môže dochádzať k blokovaniu odosielania hromadných e-mailov z marketingového modulu.

 

Pokiaľ máte niektorú z uvedených aplikácií nainštalovanú a súčasne sa vám stáva, že sa Outlook nečakane ukončuje a nevidíte panely pre ovládanie eWay-CRM®, je potrebné v MS Outlook zakázať doplnky týchto aplikácií a súčasne povoliť doplnky eWay-CRM®.

Návod na postup pre aktiváciu doplnkov eWay-CRM® a zakázanie iných doplnkov nájdete v článku V Outlooku nevidím panely nástrojov eWay-CRM®.

 

Obmedzenie Outlooku pri práci s úlohami

To, že je náš systém úplne integrovaný do MS Outlook, bohužiaľ neprináša iba samé výhody. Súčasne tou najväčšou nevýhodou je úplná závislosť eWay na funkčnosti Outlooku samotného. Jednoducho povedané, pokiaľ v Outlooku nejaká funkcionalita nefunguje správne, nemožno očakávať, že ju v eWay bude možné spoľahlivo využívať.

Z tohoto dôvodu sme sa rozhodli sa s Vami podeliť o tie najzávažnejšie a najčastejšie sa opakujúce chyby a nedostatky, na ktoré sme počas testovania narazili.

 

Obmedzenia pri použití protokolu IMAP (testované na GMAIL)

Preposlané úlohy nemožno cez IMAP vôbec otvoriť

Testované v prostredí, kedy všetci traja používatelia používajú IMAP.

Problém vzniká, pokiaľ je raz priradená úloha (príjemca prijal jej plnenie od zadávateľa a stal sa riešiteľom) delegovaná riešiteľom na ďalšieho používateľa. Tento posledný používateľ, ktorému bola úloha preposlaná, nie je schopný úlohu otvoriť vôbec.

 

Obmedzenie pri použití Microsoft Exchange

 • Zatiaľ neboli zistené obmedzenia

 

Obmedzenie pri použití Microsoft Exchange v kombinácii s protokolom IMAP

Posielanie úloh medzi používateľom s MS Exchange účtom a používateľom s IMAP účtom nefunguje. Úloha je doručená ako e-mailová správa.